Rusça Çeviri

Son 10 yılda Türkiye ile Rusya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler stratejik hedefler doğrultusunda özel bir ivme kazanmış, ikili ilişkiler hızlı bir şekilde gelişmiştir. Enerji sektörü başta olmakla iki ülke arasında sıkı ekonomik ve ticari ilişkiler mevcuttur. Rusya ile imzalanan önemli enerji antlaşmalarının yanı sıra ikili ilişkiler Türkiye’nin tarım ürünlerinin Rus pazarlarına çıkışı, Türk müteahhitlerin önemli projelerde yer alması gibi çok sayıda faaliyet alanı üzerinden yürütülmektedir. Ayrıca, Türkiye Rus turistler açısından en çok rağbet gören destinasyonların başında geliyor. Tüm bu ilişkiler ağı içerisinde doğal olarak yoğun bir tercüme faaliyetine olan ihtiyaç hasıl olmuştur. 10 yıldır onlarca dil ve uzmanlık alanında çeviri hizmeti sunan BorDo Tercüme, profesyonel ekibiyle Rusça-Türkçe ve Türkçe-Rusça çeviri işlemlerini de başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Rusça Çeviri Hizmetimiz

Rusça çeviriye en çok gereksinim duyulan alanlar hiç şüphesiz ekonomik ve ticari alanlardır. İki ülke arasındaki karşılıklı ekonomik faaliyetler ve ticari ilişkilerin sonucu olarak çok sayıda ürün hakkında bilgilendirme ve tanıtım yazısı, sözleşmeler, hukuki metinler vs.  gibi belge türü kullanılmaktadır.Doğal olarak bu belgelerin Rusça’ya veya Türkçe’ye çevirisinin yapılması da büyük önem kazanmıştır. Ekonomik ve ticari faaliyetlerin yanı sıra turistler için tur paketleri ve rehberlik hizmetleri için gereken evrakların çevirisi, bilimsel kongre veya konferanslar için makale ya da bildiri çevirisi de Rusça çeviri hizmetimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Askeri sanayi veya nükleer enerji alanlarında son yıllarda iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi de teknik boyutu öne çıkan Rusça çeviri hizmetinin önemini artırmıştır. BorDo Tercüme olarak bahsi geçen tüm bu alanlarda profesyonel bir çeviri hizmeti sunarak müşteri memnuniyeti ilkesinden ödün vermiyoruz.

Uzman Kadromuzla Üst Düzey Çeviri Hizmeti Sunuyoruz

BorDo Tercüme’nin başarısının arkasındaki nedenlerden biri müşteri memnuniyeti, gizlilik, doğru ve dürüst çeviri hizmeti gibi ilkelerinden ödün vermemesi, bir diğeri ise profesyonel bir ekiple çalışmasıdır. Rus Dili ve Edebiyatı mezunu üst düzey Rusça bilgisine sahip çevirmenlerin yaptığı tercüme ile çeviri hizmetimizin ilk aşaması tamamlanıyor. İkinci aşamada ise “native speaker” yani ana dili Rusça olan uzman editör çeviriyi bir daha gözden geçiriyor. Böylece, herhangi bir hataya yer vermeksizin çeviriler müşterilerimize hızlı bir şekilde ulaştırılıyor.