Hukuki Tercüme Nedir ?

Küreselleşen dünyada ticari, siyasi ve sivil faaliyetlerin neredeyse tamamı ülkelerarası nitelik kazanmıştır. Bu nedenle de her türlü faaliyetin yürütülmesi için hukuki düzenlemeler yapılmış, uluslararası antlaşmalara bağlı olarak ulusal mevzuatlar revize edilmiştir. Hukuki işlemlerin devreye girdiği tüm faaliyet alanları için gereken belgelerin doğru bir şekilde çevirisinin yapılması da büyük önem kazanmıştır. Oldukça hassas metinler olan hukuki metinlerin çevirisinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak için uzman çevirmen ve editör kadrosunun olması gerekir. BorDo Tercüme, hukuki tercüme alanında gereken tüm hizmetleri profesyonel çalışma anlayışı ile sizler için sağlamaktadır.

Hukuki Tercüme Alanları

Hukuki tercümeye olan ihtiyaç birçok alanda ortaya çıkabilir. Ticari faaliyetlerde sözleşmelerin tercüme edilmesi, ihaleler için şartnamelerin çevirisi, kira sözleşmeleri, mahkeme süreçleri için gereken tüm evrakların çevirisi, farklı ülkelere ait yasalar hatta anayasaların tercümesi BorDo Tercüme hukuki tercüme alanına dahildir.

Hukuki Tercümenin Özelliği

Diğer tercüme alanlarından farklı olarak hukuki tercüme, sadece yüksek düzeyde dil bilgisine dayanmamaktadır. Hukuki tercüme için mutlak bir şekilde hukuki terimlerin tam olarak anlaşılması, konu ile ilgili uzmanlığın olması gerekmektedir. Çevirilerin eksiksiz ve doğru şekilde yapılması için hukuk terminolojisi ve hedef ülkenin hukuk sistemi hakkında detaylı bilgi sahibi olunması da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle de hukuki çeviriler diğer çevirilere kıyasla daha çok zaman almaktadır. Fakat BorDo Tercüme, hukuki çeviriler için özel terminoloji veritabanı oluşturmuştur ve bu veritabanı sayesinde tercüme işlemleri doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

BorDo Tercüme Hukuki Tercüme Hizmetinin Kapsadığı Belgeler

Ticari, ekonomik, hukuki ve siyasi süreçlerin her alanında üst düzey uzmanlıkla hukuki çeviri yapan BorDo Tercüme’nin bu hizmeti birbirinden farklı evrak türlerini kapsamaktadır. Bu evraklar arasında ticaret, kira ve iş sözleşmeleri, mahkeme süreçleri için şahit ifadeleri ve tutanaklar, patent ve marka tescil evrakları, ehliyet, ruhsat, rapor, farklı alanlardaki yasa ve yönetmelikler, kayıt evrakları ve daha birçok belge türü yer almaktadır. Uzman kadromuz ve 8 yıllık tercüme faaliyetinin getirdiği deneyimle hukuki tercüme hizmetini müşteri memnuniyetini öncelik alarak gerçekleştiriyoruz.