Sözlü Çeviri Nedir ?

Sözlü çeviri genel olarak sıkça anlık çeviriler olarak adlandırılan türde kullanılır. Aynı zamanda bir diğer şekli ise kayıtlı içeriklerin çevrilmesi anlamında ileriye dönük zaman opsiyonlu sesli çevirilerdir. İlgili ses kaydı çevrilerek tekrar ses kaydı olarak size aktarılır. Bir diğer şekli ise telekonferans yöntemiyle alacağınız çeviri desteğidir.BorDo Tercüme olarak saydığımız bu türlerin dışında elbette ki sözlü çevirinin şeklini siz belirleyeceksiniz.

Özenli ve Dikkatli Çalışma Prensibi

Çeviri türlerinin en dikkat ve özen gösterilmesi gereken türü sözlü çeviridir. Kurumsal firmaların, siyasi parti kongrelerinin, uluslararası bilumum buluşmaların dil çevirileri ortak kanaatler getirme konusunda ehemmiyet ister.  Büyük bir özveri ile empati kurularak yapılması gereken sözlü çevirilerin hatasız ve anlaşılır olması gerekmektedir. Diyalogların, tarafsızlık ilkesinin benimsenerek herhangi kişisel bir yoruma açık kapı bırakmadan bir anadilden diğer anadile çevrilmesi iş yaşamının verimliliğini arttıracağı gibi beraberinde güven ve sağduyu da sağlayacaktır.

Çeviride hata kabul edilemez. Özellikle sözlü çeviri olarak adlandırdığımız türde bu durum kesinlikle söz konusu olmamalıdır. Büyük bütçeler ile organize edilen uluslararası buluşmalar, bireysel görüşmeler ya da popüler etkinliklerin üzücü bir hatadan dolayı sekteye uğraması kabul edilemez. Çevirilerin yapılması süreci bilindiği üzere deneyimli kişiler tarafından yapılması gereken bir konudur. Dil çevirileri özellikle sözlü olan dil çevirilerinde, çeviren kişinin dile hangi seviyede hakim olduğu, aksanı, akıcılığı gibi konular önem arz etmektedir. Bu kıstasları sağlayamayan bir çevirmen size olumsuz sonuçlar doğurabilir. Ortaya çıkacak olan bu olumsuz durumlar gerek sizde gerek çevrenizde başarısızlık olarak nitelendirilebilecek nedenlerin oluşmasına büyük ihtimalle olanak sağlayacaktır.

Nasıl ve Ne Zaman Yapacağız ?

BorDo Tercüme ile irtibata geçmenizin sonrasında zaman bilgisiyle beraber ne türde bir sözlü çeviri yapılmasını istediğinizi bize anlatmanız yeterli olacaktır. Deneyimli kadromuz her daim hizmetinizde olacaktır. Web sitemizi inceleyerek bu güne kadar verdiğimiz tüm hizmetleri, referanslarımızı ve daha birçok bilgiye erişebilirsiniz. BorDo Tercüme sözlü çeviri konusunda profesyonel kadrosuyla hizmetinizde. BorDo Tercüme olarak deneyimlerimizi sizinle paylaşmak isteriz.